Lokalna Akcijska Skupina

LAS KRASA in BRKINOV za območje občin Sežana, Divača, Komen in Hrpelje-Kozina je bila ustanovljena 22. 10. 2015 za programsko obdobje EU 2014-2020 kot partnerstvo enakopravnih partnerjev. Partnerji LAS oziroma člani LAS so fizične in pravne osebe. V LAS se je s pristopno izjavo vključilo 62 članov iz vrst javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Na prvi ustanovni skupščini so člani LAS izmed svojih članov izbrali in potrdili za vodilnega partnerja LAS Krasa in Brkinov za programsko obdobje 2014 – 2020 Razvojno agencijo ORA Krasa in Brkinov. LAS Krasa in Brkinov ni samostojna pravna oseba, temveč deluje kot pogodbeno ustanovljeno partnerstvo. Sedež LAS je na sedežu Razvojne agencije ORA Krasa in Brkinov, ki kot vodilni partner opravlja za LAS vse administrativne in strokovne naloge ter naloge finančnega organa LAS.

O LAS Krasa in Brkinov

Osebna izkaznica

Predstavitev

Območje delovanja

Člani skupščine

Organi

SLR

Javni poziv – vstop

2007-2013

Publikacije